Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Nauji informaciniai kelio ženklai
Kovo 22 diena, pirmadienis

2020 metų lapkritį Ateities plente, Kaune, atsirado nauji informaciniai ženklai, nurodantys kryptį į Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos bažnyčią.

2021 metų kovą dar vienas toks informacinis kelio ženklas įrengtas Neveronių gatvėje, Kaune.

Esame dėkingi Kauno miesto savivaldybei, ypač Petrašiūnų seniūnei Astai Chanko už rūpestį ir pagalbą.

Viliamės, kad nauji ženklai padės lengvai surasti mūsų bažnyčią, o vietiniams tikintiesiems primins apie bendruomenės maldos vietą.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių