Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Nenutrūkstama Švč. Sakramento adoracija
Kovo 17-18 diena

Š. m. kovo 17 - 18 dieną Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijoje vyko 24 val. Švč. Sakramento adoracija. Parapijos namų koplyčioje atskiromis valandomis meldėsi parapijos kunigai, seserys salezietės, Pastoracinės tarybos, Caritas, Šeimų bendruomenės, jaunimo grupelės atstovai, Palemono vaikų dienos centro vaikai ir pavieniai tikintieji.

Jėzau, esantis Švč. Sakramente, laimink mūsų parapiją ir tave mylinčius žmones.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių