Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Nuotoliniai jaunimo susitikimai
Sausio 15 diena, penktadienis

2021 metais Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos jaunimas tęsia susitikimus penktadieniais. Nors nėra galimybės susiburti gyvai Oratorijoje, bet susitinkama nuotoliniu būdu - „Meet“ programos dėka. Susitikimus moderuoja jaunimo vadovė Karolina, padeda parapijos kunigai. Visuomet džiaugiamasi  svečiais, kurie dalinasi Dievo žodžiu ar savo įžvalgomis tam tikra tema. Tikimės, kad susitikimai padės „neišsivaikščioti“ jaunimo aktyvumui parapijoje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių