Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Padėka aukotojams už maldas ir aukas
Balandžio 1 diena, ketvirtadienis

AČIŪ visiems, kurie savo auka ir malda remiate parapijos veiklą.
2021 m. kovo mėnesio aukotojai:

Džiugelių šeima

Gaidelių šeima

Galijotienė Domicelė

Grendienė Irutė

Knyšių šeima (Neveronys)

Kopustinskų šeima

Mikalajūnas valdas

Morkevičių šeima

Ribakovienė Violeta

Širkaitė Neringa

Staugienė Aldona

Trumpickienė Albina

Urbonavičius Andrius

Ir kelios nenorėjusios įvardinti šeimos.

 

Maldoje atsimename Jus prašydami reikiamų Dievo malonių.

Rekvizitai:

Pavadinimas: Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės parapija

Adresas: Marių g. 24, LT-52247 Kaunas

Kodas:192056226

Bankas: AB SEB bankas

Atsiskaitomoji sąskaita: LT41 7044 0600 0788 1677

SWIFT kodas (BIC): CBVILT2X

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių