Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Padėka už maldas ir aukas parapijai išlaikyti
Vasario 1 diena, pirmadienis

DĖKOJAME visiems, kurie savo auka ir malda prisidedate prie parapijos išlaikymo.  
2021 m. sausio mėnesio aukotojai:

Acų šeima

Adamonių šeima

Alionienė Birutė

Balsevičienė Rasa

Bužinskienė Aldona

Česnavičienė Violeta

Čėsnienė Vita

Dūdienė Reda

Grabauskienė Vida

Jankauskaitė Daiva

Kemzūrienė Irutė

Klimavičienė Rima

Klimavičiūtė Rimantė

Kontrimienė Elena

Markevičių šeima

Mikalajūnas Valdas

Mitė Jurgita

Moliejų šeima

Narkevičius Giedrius

Pasilauskas Vytautas

Pranskevičė Stela

Randienė Anelė

Rudzinskienė Vilma

Sapešinskė Danutė

Strogonova Solveiga

Stumbrienė Janina

Šyvytė Diana

Žumbakienė Monika

Ir kelios nenorėjusios įvardinti šeimos

Maldoje atsimename Jus prašydami reikiamų Dievo malonių.

Rekvizitai:

Pavadinimas: Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės parapija

Adresas: Marių g. 24, LT-52247 Kaunas

Kodas: 192056226

Bankas: AB SEB bankas

Atsiskaitomoji sąskaita: LT41 7044 0600 0788 1677

SWIFT kodas (BIC): CBVILT2X

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių