Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Pagalba parapijos talkos darbuose
Balandžio 29 diena, ketvirtadienis

Š. m. balandžio 29 dieną, ketvirtadienį, Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapija sulaukė svarios talkininkų pagalbos.

Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centro dekoratyvinio želdinimo ir aplinkos tvarkymo programos mokinės su vadovais dirbo gražindami šventoriaus aplinką. Atlikti darbai: surinkti akmenys, paruošta žemė, pasėta veja.

Taip pat parapijos „Caritas“ sandėliavimo patalpos ruoštos artėjančiai „Maisto banko“ akcijai. Parapijos pastoracinės tarybos narių dėka utilizavimui išvežti netinkami drabužiai. Transportavimo paslaugas nemokamai suteikė Kęstutis Kaušpėdas. Parapijos „Caritas“ narės švarino patalpas.

Dievui dėkojame už šių žmonių gerumą ir meldžiame jiems Dievo malonių.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių