Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Pagalba Ukrainos pabėgėliams
Kovo 8 diena, antradienis

Informuojame, kad Palemono parapijos namuose nuo kovo 8 dienos gyvena 9 asmenų šeima iš Ukrainos (5 moterys ir 4 vaikai). Šiuo metu maistu ir priemonėmis esame aprūpinę savaitei. Parama tikslinama parapijos „Facebook“ paskyroje ir laukiama parapijos namuose, adresu Marių g. 20A, Kaunas (tel. nr. 8 614 05600).

Taip pat nuo kovo 12 dienos seserų saleziečių vienuolyne apgyvendinta 5 ukrainiečių šeima.

Kasdien 17.30 val. kviečiame Rožinio maldoje melstis už juos ir visą Ukrainą.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių