Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Palemono gimnazijos adventinis koncertas
Gruodžio 20 diena, ketvirtadienis

Gruodžio 20 dieną, ketvirtadienį, po vakarinių šv. Mišių Palemono bažnyčioje Palemono gimnazija dovanojo parapijos bendruomenei adventinį koncertą. Programą atliko Palemono gimnazijos dainos studija „Linksmieji garsiukai“ (vadovė Rasa Strabulienė) ir gimnazijos folkloro ansamblis „Bitula“ (vadovai Ramunė Baniulienė, Jonas Misevičius, Giedrė Ramunė Pečiulienė). Muzikines kompozicijas atliko Kauno I-osios muzikos mokyklos filialo mokiniai.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių