Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Palemono gimnazijos adventinis koncertas
Gruodžio 18 diena, trečiadienis

Gruodžio 18 dieną, trečiadienį, po vakarinių šv. Mišių Palemono bažnyčioje skambėjo prasmingi žodžiai, muzika, giesmės ir dainos. Programoje dalyvavo ansamblio „Bitula“ (vadovė G.R. Pečiulienė), „Dainos studijos“ ir „Linksmieji garsiukai“ (vadovė R.Strabulienė), Kauno 1-ios muzikos mokyklos atlikėjai ir gimnazijos direktorė Ramunė Baniulienė. Programą ruošė tikybos mokytoja Darija Kulvietienė, lietuvių k. mokytoja R. Paužienė.

Dėkojame visiems renginio organizatoriams ir atlikėjams.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.25 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių