Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Parapijos „Caritas“ 25 metų jubiliejus
Gruodžio 1 diena, sekmadienis

Š. m. gruodžio 1 dieną Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos bendruomenė susitelkė pirmojo Advento sekmadienio šventimui. šv. Mišių Liturgijoje pašventintas Advento vainikas, įžiebta pirmoji žvakė. Palaiminti kalėdaičiai ir „Caritas“ žvakelės.

12.00 val. šv. Mišiose, kurias aukojo kun. Renaldas Šumbrauskis, minėtas parapijos „Caritas“ 25 metų jubiliejus. Šv. Mišiose melstasi už ilgametę parapijos „Caritas“ vadovę Danutę Baltaitienę, caritietes, savanorius, aukotojus, rėmėjus ir bendradarbius. Po Eucharistijos sveikinimo žodį tarė Kauno I dekanato „Caritas“ vadovė Onutė Virbašiūtė. Oratorijoje tęsėsi iškilmingas minėjimas. Pašventintos naujos „Caritas“ patalpos. Kauno Palemono gimnazijos folkoro ansamblis „Bitula“ dovanojo visiems dainų ir šokių programą Oratorijoje. Vadovai gimnazijos direktorė Ramunė Baniulienė, Jonas Misevičius, Giedrė Ramunė Pečiulienė. Įteiktos padėkos, dovanos parapijos „Caritas“ vadovei Danutei, aktyviausioms Caritas dalyvėms ir savanoriams. Šventę vainikavo bendra agapė.

Dėkojame visiems šios šventės organizatoriams ir dalyviams.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių