Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Parapijos jaunimo stovykla
Rugpjūčio 12-16 diena

Rugpjūčio 12-16 dienomis Palemono parapijos jaunimo grupės nariai dalyvavo stovykloje. Greitai prabėgo penkios bendrystės, kelionių, paskaitų ir naujų dalykų kupinos dienos, apdovanotos puikiu oru. Šiais metais, esant ypatingoms sąlygoms, laikantis saugumo reikalavimų, keliones pradėjome nuo geriau pažįstamų vietovių - buvojome svetingame Rumšiškių liaudies buities muziejuje, kur po ekskursijos turėjome nuostabią progą praleisti popietę su Lapteviečių bendruomenei priklausančia garbinga tremtine Irena Saulute Valaityte - Špakauskiene; laiką atidavėme Lietuvos istorijos puoselėjimui. Kitą dieną traukėme toliau, į šiaurę, link Biržų: pakeliui aplankėme Lančiūnavos dvarą, Pasvalio parko pažibas, Kirkiluose - apžvalgos bokštą ir karstinių darinių ir ežerėlių puoštą draustinį. Biržuose - Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią, didingus Radvilų rūmus, Arsenalą (abiejuose muziejai!), apturėjome edukaciją. Grįžtant aplankėme Astravo dvarą bei jo parką. Buvojant Palemone, nekeliaujant, jaunimas dalyvavo orientaciniame žaidime; klausė įvairių kalbėtojų-svečių paskaitas, dalyvavo rytinėse bei vakarinėse stovyklos maldose; rinko žolynus, dalyvavo Žolinės iškilmėse, sportavo, tobulino savo kulinarinius įgūdžius savarankiškai gamindamiesi dienos valgius; aktyviai ėmėsi talkos bažnyčios erdvėse. Šeštadienį jaunimas aplankė ir atidavė pagarbą Neveronių kapinėse besiilsintiesiems, o vakarop vyko Susitaikinimo pamaldos su šlovinimu. Naktį į sekmadienį stovyklautojai leido naktiniame žygelyje, tradiciškai aplankė Vieškūnų piliakalnį, ir programą užbaigė prie laužo.

Ak, tos stovyklos dienos, praleistos bendraujant, kuriant, ieškant, atrandant....jos ilgai lieka atmintyje, ir kelia džiaugsmą, bei nekantrų kitos vasaros stovyklos laukimą.

Širdingai dėkojame visiems prisidėjusiems, globojusiems, maldomis ir darbu besistengusiems, idant ši stovyklą pavyktų!  

Daugiau nuotraukų rasite parapijos ir jaunimo „Facebook“ paskyrose.

Karolina Sadinauskaitė

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.25 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių