Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Pasaulinė ligonių diena
Vasario 11 diena, pirmadienis

Šių metų vasario 11 dieną, minint Pasaulinę ligonių dieną, Palemono parapijos kunigai skyrė ypatingą dėmesį sergantiems, negaluojantiems bei ligų paliestiems žmonėms. Ligonių sakramentas su Švč. Sakramentu buvo vežamas į tikinčiųjų namus. Lankytasi VšĮ „Pimonovų fondo globos namų“ ir VšĮ „Senelių rojus“ senelių namuose. Vakarinėse šv. Mišiose melstasi prašant kūniškos ir dvasinės stiprybės bendruomenės ligoniams, teiktas Ligonių patepimas.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių