Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Pasaulinė ligonių diena
Vasario 11 diena, antradienis

Šių metų vasario 11 dieną, minint Pasaulinę ligonių dieną, Palemono parapijos kunigai ypatingą dėmesį skyrė sergantiems ir ligoniams.

Šv. Mišiose melstasi prašant kūniškos ir dvasinės stiprybės bendruomenės ligoniams, teiktas Ligonių patepimas. Šv. Mišiose tikintiesiems priminta popiežiaus Prančiškaus žinia 28-osios Pasaulinės ligonių dienos proga.

Ligonių sakramentas su Švč. Sakramentu buvo vežamas į tikinčiųjų namus. Lankytasi VšĮ „Pimonovų fondo globos namų“, VšĮ „Saulės globos namų“ ir VšĮ „Senelių rojus“ senelių namuose. Juose aplankyti, palaiminti senelių namų globotiniai, bendrai melstasi Rožinio malda. Su senelių globos namų vadovybe aptartos priešvelykinio apsilankymo galimybės.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.25 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių