Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Pasaulinės vargstančiųjų dienos minėjimas
Lapkričio 14 diena, sekmadienis

Šių metų lapkričio 14 dieną, sekmadienį, Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijoje buvo meldžiamasi už vargstančius. Šv. Mišiose parapijos kunigai priminė Lietuvos vyskupų kreipimąsi, kviečiantį „peržengti baimės ir savanaudiškumo slenkstį“ sprendžiant vargšų problemas. Kiekvienų šv. Mišių metu buvo šventinamos „Caritas“ žvakės bei pradėtos platinti bendruomenėje. Pranešimuose buvo primenama, kad gautos aukos bus skiriamos „Caritas“ sriubos valgyklai, esančiai Partizanų gatvėje, Kaune, ir maitinančiai vargus. Taip pat buvo informuojama, kad parapijos „Caritas“  dalina maisto produktų paketus vargstantiems ketvirtadieniais 15.00 - 17.00 val. Caritas patalpose (Oratorija, Marių g. 20).

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių