Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Pasaulinės vargstančiųjų dienos minėjimas
Lapkričio 12-13 diena

Šeštadienį parapijos “Caritas” savanoriai aplankė net 21 namus Palemone, dovanodami sergantiems, vargstantiems ar vienišiems žmonėms reikalingą paramą.

Sekmadienį Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijoje buvo meldžiamasi už vargstančius ir patiriančius nepriteklių. Homilijose buvo akcentuojama mūsų kaip krikščionių bendruomenės akylumas pastebėti vargstančius ir stokojančius bei atsiliepti į jų poreikius.

Kiekvienų šv. Mišių metu buvo šventinamos „Caritas“ žvakelės bei pradėtos platinti bendruomenėje. Pranešimuose buvo primenama, kad gautos aukos bus skiriamos „Caritas“ sriubos valgyklai, esančiai Partizanų gatvėje, Kaune, ir maitinančiai vargšus.

Dėkojame “Maisto banko” akcijos aukotojams bei 8 šeimoms, kurios suteikė finansinę pagalbą ar paramą maistu. Visų jūsų dėka turėjome galimybę pradžiuginti tiek daug žmonių! Dėkojame Dievui ir už Caritas savanorius bei jų skirtą laiką!

Parapijos „Caritas“ primena, kad maisto produktų paketai dalinami ketvirtadieniais 15.00 - 17.00 val. Caritas patalpose (Oratorija, Marių g. 20).

Daugiau nuotraukų parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių