Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Seminaras apie streso valdymą
Gegužės 11 diena, šeštadienis

Kristus atsisveikindamas su savo mokiniais ir prisikėlęs, sveikindamas apaštalus, linkėjo ramybės. Šiuolaikiniame gyvenimo ritme ramūs būname vis rečiau, o stresas tampa neišvengiama mūsų gyvenimo dalimi, nuolatiniu kiekvieno iš mūsų palydovu. Nedidelis stresas – mobilizuoja organizmą veikti, o nuolatinis stresas kenkia sveikatai.

Gegužės 11 d. į parapijos namus atvykęs psichologas profesorius Aidas Perminas seminaro dalyvius mokė kaip įveikti stresą, kaip pasirūpinti savo ir kitų psichine sveikata. Be daugelio streso įveikimo metodų ir būdų tokių kaip – aktyvi fizinė veikla, relaksacija, savęs supratimas ir keitimas profesorius paminėjo draugystę ir pozityvius jausmus, kurie palengvina net didžiausius gyvenimo stresus.

Dėkojame visiems padėjusiems suorganizuoti renginį: Kauno I dekanato šeimos centro vadovei Raimondai Šemeklienei, Palemono bendruomenės pirmininkei Ritai Agurkienei, parapijos kunigams, parapijos „Šeimų bendruomenės“ vadovams Ingridai ir Andriui Knyš. Projektą „Kauno bendruomeniniai šeimos namai“ finansuoja Europos socialinis fondas.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių