Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Pastoracinės tarybos narių susitikimas su Ukrainos pabėgėliais
Kovo 16 diena, trečiadienis

Trečiadienio vakare susibūrė parapijos Pastoracinės tarybos nariai. Posėdžio metu buvo aptarti parapijos pastoracijai svarbūs klausimai ir veiklos. Susitikime dalyvavo ir savo išgyvenimais dalijosi pabėgėlių šeima iš Ukrainos, laikinai gyvenanti parapijos namuose. Nors jų akys dar liudijo karo baimę ir išgyventą siaubą, tačiau veidai spinduliavo ramybę ir dėkingumą Lietuvos žmonėms už parodytą gerumą. Aptartos galimybės paremti pabėgėlių šeimas, gyvenančias parapijos teritorijoje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių