Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Per Žolinę - malda už parapijos neįgaliuosius
Rugpjūčio 15 diena, šeštadienis

Š. m. rugpjūčio 15 dieną Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos bendruomenė iškilmingai šventė Žolinės šventę.

Visose šv. Mišiose buvo laiminami žolynai. Parapijos kunigai homilijose kvietė palydėti Dievo Motiną Mariją į Dangų savo siekiais, planais ir darbais.

10.00 val. Šv. Mišios buvo aukojamos už parapijos neįgaliuosius, ligonius, sergančius ir parapijos rėmėjus. Pašventinta naujai įrengta neįgaliųjų įvaža. Liturgijoje dalyvavo LR seimo narys Gediminas Vasiliauskas, kuris daug rūpinosi neįgaliųjų įvažos įrengimu. Lietuvos Samariečių Bendrijos Kauno skyriaus atstovai specialiai tam pritaikytu transportu atvežė parapijos neįgaliuosius į bažnyčią.

Dėkojame visiems šventės dalyviams, parapijos rėmėjams ir geradariams.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių