Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Piligriminė išvyka į Paštuvos karmeličių vienuolyną
Birželio 16 diena, sekmadienis

Birželio 16 dieną, švč. Trejybės sekmadienį, Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos bendruomenė vyko į Paštuvos vienuolyną. Visi piligrimai dalyvavo šv. Mišiose, kurias aukojo kun. Renaldas Šumbrauskis. Po Eucharistijos viena iš basųjų karmeličių vienuolyno sesuo supažindino su karmeličių vienuolyno regula bei karmelitų dvasingumu. Visi buvo sužavėti aplinkos, vienuolių dalyvavimo Eucharistijoje bei ramybės. Po agapės visi dalinosi įspūdžiais ir planavo ateities keliones.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių