Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Piligriminė kelionė į Italiją
Birželio 25 - liepos 4 diena

Birželio 25 d. ankstyvą rytą  nuo Palemono bažnyčios į Turiną (Italija) išvyko 44 piligrimų autobusas. Piligrimų gretas sudarė Kauno "Vyturio" gimnazijos mokytojai, Palemono parapijiečiai ir saleziečiai bendradarbiai bei mėgstantys piligrimystę. Kelionės programa rūpinosi ses. Liucija Grybaitė. Kasdienei Eucharistijai ir maldai vadovavo kun. Renaldas Šumbrauskis. Kelionės metu visi pasijuto kaip viena dvasinė šeima, norinti geriau pažinti šv. Don Bosko asmenį ir jo dvasingumą. Pasiekę Italiją keliautojai Milane turėjo malonę švęsti Eucharistiją vienoje iš gražiausių Europos katedrų. Vėliau aplankė garsųjį kartūzų vienuolyną Certosa di Pavia. Vienuolio pravesta ekskursija buvo tikros gilios dvasinės rekolekcijos. 

Trečią kelionės dieną pasiekta kelionės svarbiausia vieta - Colle di Don Bosko (Don Bosko kalva). Tai šv. Don Bosko gimtinė, kurioje veikia pasaulinis saleziečių piligrimų centras. Čia piligrimams ”kalbėjo” viskas: gimtasis namas, mažojo Jonuko sapno pieva, mamos Margaritos šulinys ir... netgi ekskursijos metu netikėtai atbėgęs šuo, kuris visų buvo pramintas kun. Bosko Pilkiu.

Apie Pilkį ir daug kitų nuostabių kun. Bosko gyvenimo įvykių Turine mums pasakojo kun. Bruno Ferrero ir kun. Giuglio. Visus pasotino buvimas kun. Bosko pastatytoje Marijos Krikščionių Pagalbos bazilikoje, o šalia esančiame Valdoko kieme nenutrūkstamas vaikų ir jaunimo džiugus klegėsys. Dvasinė patirtis ir įspūdžiai buvo tokie stiprūs, kad dažnas jautė dvasinę pilnatvę. Tikėjimo slėpinį visi išgyveno melsdamiesi prie drobulės Turino Šv. Jono Krikštytojo katedroje.

Kelionė tęsėsi svečiuojantis prie Gardos ežero ir Adrijos jūros. Piligrimystę vainikavo įspūdžiai Venecijoje ir Paduvoje, kur susipažinome su šv. Antano gyvenimu.

Piligrimai jautėsi dėkingi Dievui, Švč. M. Marijai Krikščionių Pagalbai, šv. kun. Bosko už globą ir palaiminimą. Visi grįžo namo žinodami, kad į kun. Bosko gimtinę sugrįš dar ne kartą!

Daugiau nuotraukų rasite parapijos Facebook paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių