Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Piligriminė kelionė į Palendrių vienuolyną
Rugsėjo 24 diena, šeštadienis

Paskutinį rugsėjo savaitgalį Palemono parapijos bendruomenės nariai vyko į piligriminę kelionę į Palendrių Šv. Benedikto vienuolyną Kelmės rajone. Tai kontempliatyviųjų vienuolių benediktinų bendruomenė. Vienuoliai, siekiantys gyventi Dievo artumoje pagal šv. Benedikto regulą, yra pašaukti išimtinai maldos tarnystei. Vienuolių liturginė malda - giedojimo forma sukurta lotynų kalbos pagrindu. Vienuoliai gyvena pagrindu ,,Melskis ir dirbk‘‘  (lotyniškai ,,Ora et labora‘‘) dauglaiko paveda dienoje maldos tarnystei, melsdamiesi už pasaulį ir žmogų. Toks vienuolynas vienintelis Lietuvoje. Jame gyvena 12 vienuolių: amerikiečiai, prancūzai, lietuviai ir vienas kazachas. Šioje uždaroje aplinkoje, tarp pievų ir miškų, tyla... Benediktinų vienuolynas Palendriuose turi ypatingus ryšius su Solesmo abatija Prancūzijoje. Nepriklausomybės pradžioje lietuviai vyko į Solesmo bendruomenę, garsėjančią grigališkuoju choralo giedojimu. Benediktinai ir Lietuvoje norėjo sukurti tokią bendruomenę, o Palendrių vienuolynas yra vieta, kur žmonės ateina ieškodami ramybės ir ryšio su Dievu. Uždarumas nereiškia, kad vienuoliai atsitraukia nuo pasaulio, jie tiesiog meldžiasi už pasaulį ir už žmogų. Išklausę šv. Mišių, bendravome su benediktinų vienuoliu ir sužinojome apie vienuolyno įkūrimo istoriją.

Maldininkai aplankė ir Kelmės dvaro muziejų, išklausė apie dvaro savininkų Gruževskių likimus, sužinojo Kelmės istoriją. Bet labiausiai buvome laimingi, galėdami aplankyti klebono kun. Krizanto Juknevičiaus kapą Kelmėje, prisiminti jį maldoje. 1993 metais kardinolas V. Sladkevičius pavedė klebonui kun. Krizantui Juknevičiui rūpintis naujai statoma bažnyčia ir Palemono tikinčiaisiais. Ant kapo uždegę žvakeles ir atidavę širdies šilumą, pasodinę gėlę, pasimeldę keliavome į Nemakščius. Kelionė tęsėsi per rudenėjančius laukus, aplankyta šv. Trejybės bažnyčia ir vietinis Lurdas.

Maldininkai aplankė ir įspūdingą memorialą Kryžkalnyje ,,Žuvusiems Lietuvos partizanams‘‘. Kalavijo formos obeliskas ir siena sužuvusių partizanų vardais -šie jauni žmonės paaukojo gyvybę už tėvynę Lietuvą. Iškalti Lietuvos partizanų vardai šių dienų fone, vykstant karui Ukrainoje, žvelgiame į istoriją kitaip.

Ši kelionė buvo labai prasminga, už šią dvasingą dovaną dėkingi kelionės organizatoriams.

Piligrimų vardu Rita Agurkienė

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių