Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
PILIGRIMINĖ KELIONĖ Į ŠILUVOS ATLAIDUS
Rugsėjo 9 diena, šeštadienis

Penkios dešimtys parapijos piligrimų autobusu vyko į Šiluvos atlaidus. Jų tarpe buvo ir ukrainiečių, gyvenančių parapijoje. Piligrimus palaimino klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis. Keliautojai grįžo pilni dvasinių įspūdžių, Dievo malonių ir Švč. M. Marijos globos.

Piligrimystę parėmė LR Seimo narys Kazys Starkevičius.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių