Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Piligrimystė į Videniškius
Rugpjūčio 16 diena, šeštadienis

Rugpjūčio 16–ąją Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos piligrimai, lydimi kun. Renaldo Šumbrauskio, išvyko aplankyti palaimintojo Mykolo Giedraičio gimtinę ir paprašyti jo užtarimo. Kelionės pradžioje užsukome į Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčią Jonavoje. Kaip paminėjo zakristijonas, Bažnyčia mena tik 200 metų praeitį, bet buvo ne vieno šiam kraštui svarbaus praeities įvykio liudininke. Vėliau visus piligrimus pradžiugino Ukmergės piliakalnis, parodantis visą miesto panoramą. Valandėlė kelyje kalbant Rožinio maldą neprailgo ir piligrimus pasitinko atvira, spindinti sakralumu Videniškių Šv. Lauryno bažnyčia, klebonas monsinjoras Kęstutis Kazlauskas ir vietos maldininkai. Šv. Mišioms, vadovavo kun. R. Šumbrauskis. Mons. K. Kazlauskas po šv. Mišių papasakojo apie pal. Mykolo Giedraičio kelią į šventumą, jo tikro pamaldumo siekimą, kuklumą ir nuolankumą. Po maldų ir palaiminimo, mons. K. Kazlausko dėka pavyko aplankyti ir grožėtis Molėtų šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia. Vėliau piligrimystė atvedė į Lietuvos etnokosmologijos muziejų. Po įspūdingos ekskursijos, išgyventų potyrių liečiant seniausią pasaulyje medžiagą, kuri susidarė formuojantis saulės sistemai, pajutę savo mažumą ir Kūrėjo galybę grįžome į namus. Dėkojame mons. Kęstučiui Kazlauskui už svetingumą, kelionės organizatoriams ir dalyviams už bendrystę!

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Ingrida Knyš

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių