Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Pastoracinės tarybos NARIŲ rekolekcijos Skardupiuose
Rugsėjo 25 diena, sekmadienis

Rugpjūčio 25 dieną po sekmadienio šv. Mišių  Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos Pastoracinės tarybos nariai ir parapijiečiai vyko į Skardupius, esančius Marijampolės rajone. Piligrimai jau buvo girdėję apie šią ypatingą vietą, todėl ir atvyko susitikti su Skardupių Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos parapijos klebonu kunigu Petru Algirdu Kanapka – paprastu žmogumi, darančiu nepaprastus darbus. Sibiro stepėje statęs mūrinius pastatus, Romoje įgijęs moralės teologijos daktaro diplomą, knygos „Dievo įsakymai – šviesa širdies akims“ autorius per dešimtmetį apleistą ir nykstančią parapiją su Dievo ir žmonių pagalba sukūrė tikra Šventosios Dvasios buveine ir tikinčiųjų traukos objektu. Kunigas Petras Kanapka paskaitos metu parapijos aktyvui kalbėjo apie krikščionišką draugystę, kuri reikalinga bendruomenių gyvumui. Antrojo susitikimo metu klebonas piligrimus mokė atpažinti Dievo valią. Visi turėjo galimybę panirti į dvasinę Šv. Rašto meditaciją. Pratybų patirtimi visi dalijosi prie bendro stalo bei šventė agapę. Dar pasivaikščioję po Visų Šventųjų parką, pasigrožėję čia stovinčiomis skulptūromis, kryžiais, pasodintais augalais ir atsisveikinę su kunigu Petru keliautojai išvyko į namus.

Dėkojame visiems prisidėjusiems prie šių rekolekcijų bei tikimės bendrystės ateities darbuose.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių