Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Rekolekcijos suaugusiems
Sausio 11 diena, šeštadienis

Sausio 11 dieną, šeštadienį, Palemono parapijoje vyko rekolekcijos, skirtos suaugusiems. Jose dalyvavo Pirmos Komunijos vaikų tėvai bei suaugusieji, besiruošiantys parapijoje įkrikščioninimo Sakramentams. Programą ruošė katechetė ses. Liucija Grybaitė FMA. Rekolekcijose kun. Renaldas Šumbrauskis pristatė sakramentinio gyvenimo svarbą. Sutuoktiniai Miglė ir Liutauras Lipavičiai dalinosi savo tikėjimo kelione. Sutuoktiniai praktiškai atskleidė savo kasdienį šventumo siekį motinystės, tėvystės ir profesijos pašaukime. Parapijos namuose visi dalyvavo Švč. Sakramento adoracijoje. Dalyvausieji  dalinosi nauja, gydančia ir išlaisvinančia patirtimi.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.25 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių