Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Remonto darbai
Liepos - rugpjūčio mėnuo

Liepos – rugpjūčio mėnesiais vyko parapijos namų ir bažnyčios zakristijos lauko laiptų bei turėklų atnaujinimo darbai. Šiuo metu atnaujinami bažnyčios pagrindinio įėjimo turėklai.

Jūsų dosnumo dėka galėjome atlikti šiuos darbus ir ateityje planuoti kitus (tvoros įrengimą, aikštelės asfaltavimą, bažnyčios stogo remontą).

Dėkojame parapijos aukotojams ir rėmėjams. Už jus meldžiamės sekmadienio 12.00 val. šv. Mišiose.

Daugiau nuotraukų parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių