Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
"Rudenėlio šventė" vaikams
Spalio 14 diena, sekmadienis

Spalio 14 dieną, sekmadienį, po vidudienio šv. Mišių Palemono parapijos bendruomenė sukvietė vaikus „Rudenėlio šventei“. Vaišėmis ir užimtumo programa rūpinosi parapijos Caritas ir jaunimo grupelė. Parapijos namuose vaikų tėvams vyko katechezė. Visi grįžo į namus kupini įspūdžių ir dovanų.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.15 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių