Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Rugsėjo 1-ąją dieną šv. Mišios už Palemono gimnaziją
Rugsėjo 1 diena, antradienis

Šių metų rugsėjo 1-ąją dieną Palemono bažnyčioje susibūrė Kauno Palemono gimnazijos bendruomenė. Šv. Mišias aukojo klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis, kuris homilijoje kvietė dėkoti Dievui už galimybę vėl iš naujo tęsti savo mokymosi, lavinimosi ir ugdymosi procesą. Šv. Mišių liturgijoje skaitinius skaitė gimnazijos mokytojos. Liturgiją giesme puošė gimnazijos pradinukai, talkinant mokytojai Laimutei Truskauskaitei ir ses. Liucijai Grybaitei FMA. Liturgijos pabaigoje atskiras palaiminimas suteiktas pradinukams.

Daugiau nuotraukų parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.25 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių