Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Saleziečių viešnagė Palemono ir Neveronių gimnazijose
Spalio 19 diena, antradienis

Šių metų spalio 19 dieną Palemono ir Neveronių gimnazijos bendruomenes aplankė broliai saleziečiai iš Vilniaus, lydimi parapijos kunigų.

Kun. Alessandro Barelli SDB ir kun. Ryan Olivier Bautista SDB gimnazijų moksleiviams linksmai kalbėjo apie savo misiją Lietuvoje, liudijo Jėzaus stebuklus jų gyvenime. Vaikai nuoširdžiai klausinėjo vienuolių apie jų gyvenimą Lietuvoje ir Italijoje bei Filipinuose, apie lietuvių kalbą. Susitikimai baigėsi bendra malda už misijų veiklą ir misionierius.

Susitikimu rūpinosi tikybos mokytoja Darija Kulvietienė.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių