Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Šeimų bendruomenės išvyka Panemune
Rugsėjo 21 diena, šeštadienis

Rugsėjo 21 d. Palemono parapijos šeimų bendruomenė, lydima kun. Vidmanto Balčaičio ir grupės vadovės Aldonos Plentaitės, keliavo Lietuvai reikšmingu istoriniu Panemunės keliu: kopė į piliakalnius, vaikščiojo po šimtmečius skaičiuojančias pilis, dvarus ir parkus. A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejuje klausėsi pasakojimų apie etnografo kunigo Antano Juškos veiklą siekiant išsaugoti lietuvių kalbą ir papročius. Plačiai susipažino su Belvederio ir Raudonės pilimis, Palemono kalnu Seredžiuje. Visus apjungė Lietuvos istorijos smalsumas, Panemunės grožis ir tarpusavio bendrystė. Dėkojame visiems, kurie organizavo šią kelionę.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių