Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Šeimų bendruomenės piligrimystė į Kaišiadoris
Spalio 21 diena

Spalio 21 dieną, šeštadienį, Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos šeimų bendruomenė vyko į Kaišiadoris. Nepabūgę lietaus, piligrimai vidurdienyje meldėsi šv. Mišiose, kurias palaimintojo Teofiliaus Matulionio koplyčioje aukojo parapijos klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis. Homilijoje kunigas priminė palaimintojo Teofiliaus mintis apie rūpestį šeimomis, kuris yra nesenstantis ir pranašiškai aktualus mūsų laikams. Po Eucharistijos Kaišiadorių parapijos klebonas dekanas monsinjoras Rimvydas Jurkevičius visus supažindino su katedros ir koplyčių istorija. Visi buvo sužavėti klebono pasidalintais tikinčiųjų liudijimais, kurie susiję su palaimintojo Teofiliaus Matulionio užtarimu. Susitikimą vainikavo bendra agapė Kaišiadorių vyskupijos sielovados centre.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Kiekvieną dieną

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.15 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių