Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Šeimų bendruomenės rekolekcijos Šiluvoje
Rugpjūčio 8 diena, šeštadienis

Rugpjūčio 8 dieną Šiluvoje vyko Palemono parapijos šeimų bendruomenės rekolekcijos. Šiluvos parapijos namuose dalyvių širdys prisipildė Dievo malonėmis Eucharistijos metu, šlovinant giesmėmis, klausant konferencijų ir liudijimų, dalyvaujant dvasiniuose pokalbiuose, švč. Sakramento adoracijoje ir tyloje. Programoje talkino kunigai Renaldas Šumbrauskis ir Robertas Urbonavičius. Miglė Lipavičienė SC susitikimų metu liudijo apie savo tikėjimą šeimoje ir padėjo viseims šlovinti Dievą giesme.
Dėkojame visiems dalyviams ir organizatoriams.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.25 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių