Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Šeimų susitikimas su Antanu Šalaševičiumi
Spalio 11 diena, sekmadienis

Š. m. spalio 11 dieną, sekmadienį, po vidudienio šv. Mišių Palemono parapijoje svečiavosi katalikų bendruomenės „Gyvieji akmenys“ vadovas Antanas Šalaševičius. Svečias, minint misijų mėnesį, dalinosi liudijimu apie maldos ir dvasinio gyvenimo svarbą šeimoje ir kiekvieno žmogaus gyvenime. Ypač aktualu buvo išgirsti šiuo sunkiu pandemijos laikotarpiu, kai žmoniją kausto mirties ir ligų baimė, apie pagalbą kuri ateina iš Viešpaties. Antanas, kaip šeimų misionierius, kalbėjo apie tai, kad aktyviai gyvenant, dirbant, pasineriant į kasdienybę, iškyla grėsmė nykti dvasiškai. „Dievo prašome sau asmeniškai svarbių dalykų, rūpinamės savo ego, o tam, kad malda duotų vaisių turime maldoje apkabinti visą žmoniją ir prašyti Viešpaties Šventosios Dvasios“- kalbėjo svečias. Susitikimas baigtas bendra malda ir agape. Popietėje dalyvavo parapijos šeimų bendruomenės nariai ir vaikų, kurie ruošiasi sakramentams, tėvai.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių