Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Šeimų išvyka į Kauno kunigų seminariją
Vasario 9 diena, sekmadienis

Vasario 9 dieną po sekmadienio vidurdienio šv. Mišių Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos šeimos vyko į Kauno kunigų seminariją. Ekskursija vaikams, jų tėvams, parapijiečiams ir suaugusiems, kurie ruošiasi parapijoje sakramentams, prasidėjo senamiestyje prie vyskupo Motiejaus Valančiaus paminklo. Čia visus pasitiko Kauno kunigųs seminarijos rektorius kun. Ramūnas Norkus. Vėliau ekskursijos metu aplankyta seminarijos bažnyčia, kiemelis, valgomasis. Dalyvavusieji susipažino su švč. Trejybės bažnyčios ir Kauno kunigų seminarijos istorija bei seminaristų dienotvarke. Melstasi už pašaukimus į kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą. Visus pradžiugino  pabendravimas su seminaristu Titu Misevičiumi.

Dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie šios ekskursijos ir joje aktyviai dalyvavo.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių