Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Seminaras „Dvasingumas šeimoje“
Birželio 9 diena, šeštadienis

Laukiant popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje 2018-06-09 parapijos namuose vyko seminaras "Dvasingumas šeimoje", lektorius Dovydas Kučinskas. Susitikime apžvelgti popiežiaus laiškai, jo išsakytos mintys ir pamąstymai šia tema. Pristatymą paįvairino ir detalės iš popiežiaus asmeninio gyvenimo. Paskaitą bendruomenės iniciatyva organizavo Kauno arkivyskupijos Šeimos centras, VŠĮ Psichologinės paramos ir konsultavimo centras, Kauno miesto savivaldybė vykdydami projektą "Kauno bendruomeniniai šeimos namai". Dėkojame lektoriui ir Kauno arkivyskupijos Šeimos centro vadovei Raimondai Pundziūtei. 

Plačiau apie projektą http://ppkc.lt/projektas/kompleksines-paslaugos-seimai/

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių