Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Senjorų ir sergančiųjų prieškalėdinis lankymas

Advento metu skirta ypatingo dėmesio seneliams, senjorams.

Ketvirtąją Advento savaitę parapijos Caritas rūpesčiu jų namuose aplankyti tie, kurie serga bei negali pasiekti bažnyčios. Susitikimų su kunigais metu priimti ligoniams skirti sakramentai.

Paskutinėmis advento dienomis lankyti senelių globos namai, kurie palaiko glaudų ryšį su parapija. Parapijos kunigai lankė VšĮ „Pimonovo fondo globos namai“, VšĮ „Saulės globos namai“, VšĮ „Senelių rojus“ globos namų gyventojus. Jų patalpose aukotos šv. Mišios, teiktas Atgailos ir švč. Sakramentas, laiminti sunkiai sergantieji. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Palemone įsikūrusiu VšĮ „Globos ir priežiūros centru“.

Dėkojame šių globos ir rūpybos namų administracijoms už galimybę.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių