Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
SESERŲ SALEZIEČIŲ ĮŽADŲ JUBILIEJAI
Rugsėjo 3 diena, sekmadienis

Sekmadienio 12.00 val. šv. Mišiose dėkota Dievui už ses. Liucijos Aušros Grybaitės FMA įžadų 40 metų ir ses. Irutės Dovydaitytės FMA įžadų 20 metų jubiliejines sukaktis. Eucharistijoje aktyviai dalyvavo seserų saleziečių bičiuliai, bendradarbiai, draugai ir parapijos bendruomenė. Oratorijoje skambėjo sveikinimai, laiminimai ir džiugi bendrystė.

Švč. M. Marija, Krikščionių Pagalba, melski už jas ir mus!

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių