Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Sesės Linos Minelgaitės FMA pašvęstojo gyvenimo 25 - erių metų jubiliejus
Spalio 5 diena, šeštadienis

Spalio 5 dieną Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos bažnyčioje vakaro šv. Mišių metu s. Lina Minelgaitė FMA šventė 25 metų jubiliejų nuo įžadų sudėjimo Marijos Krikščionių Pagalbos Dukterų Institute. Eucharistijai vadovavo parapijos klebonas kun. Renaldas Šumbrauskis, koncelebravo broliai saleziečiai. Homilijoje klebonas priminė s. Linos gyvenimo momentus, džiaugėsi jos ištikimybe Kristui bei kvietė visus aktyviai atsiliepti į Misijų mėnesio pašaukimą. Eucharistijoje dalyvavo Palemono bendruomenės seserys salezietės, broliai saleziečiai, saleziečiai bendradarbiai, s. Linos tėveliai ir artimieji, parapijiečiai.  Dėkojame Viešpačiui už jos pašaukimo dovaną ir nuolankią tarnystę.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių