Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Sinodinio kelio pirmasis susitikimas
Gruodžio 1 diena, trečiadienis

Gruodžio 1 dieną, trečiadienį, po vakarinių šv. Mišių bažnyčioje įvyko Sinodinio kelio pirmasis susitikimas. Tema „Kelionės bendrakeleiviai“. Susitikimo pradžia nebuvo paprasta. Reikėjo pažvelgti ir įsiklausyti į save bei atsiverti ir pradėti kalbėtis tarpusavyje. Pokalbių grupelėse metu susirinkusieji išsakė gyvenimo patirtis, labai individualias, bet kupinas Dievo meilės, tikėjimo istorijas. Po tylos ir apmąstymų buvo užrašytos įžvalgos, pastebėjimai ir siūlymai.

Sekantis susitikimas numatomas sausio mėnesį.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Ingrida Knyš

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių