Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Sinodinio kelio trečiasis susitikimas
Vasario 20 diena, sekmadienis

Vasario 20 dieną, sekmadienį, po vidudienio šv. Mišių bažnyčioje įvyko Sinodinio kelio trečiasis susitikimas tema „Šventimas“. Aktyviai į susitikimą įsijungė savaitgalį Palemone stovyklavęs parapijos jaunimas. Pokalbiuose grupelėse susirinkusieji išsakė skirtingas gyvenimo patirtis, nuomones, idėjas. Po tylos ir apmąstymų buvo užrašytos įžvalgos, pastebėjimai ir siūlymai. Sekantis susitikimas numatomas kovo mėnesį.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių