Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Skulptoriaus Juozo Šlivinsko darbų paroda  
Spalio 14 diena, ketvirtadienis

Šių metų spalio mėnesį Palemono bažnyčios erdves užpildė palemoniečio skulptoriaus Juozo Šlivinsko kūrybos darbai.

Spalio 14 dieną autoriui teko būti savo kūrybos gidu pristatant parodą “NAUJA ERDVĖ 70+1” Palemono gimnazijos mokiniais. Menininkas susirinkusiems pristatė kūrybinę kelionę, nuo dailės technikumo iki jubiliejinės parodos. „Juk kas geriau žino skulptūros kelią iš dirbtuvės į viešąją erdvę, kartais trunkantį metų metus“,- sakė J.Šlivinskas. Einant nuo skulptūros prie skulptūros išryškėjo svarbūs menininko kūrybos ir asmenybės bruožai: pagarba savo šaknims, kultūrai, Tėvynei, Dievui.

Kviečiame aplankyti parodą asmeniškai. Paroda bus eksponuojama iki gruodžio mėnesio vidurio. Bažnyčia atvira lankymui kasdien 9.00 - 18.00 val.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Darija Kulvietienė

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių