Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Stogo remonto darbai
Kovo 28 diena, ketvirtadienis

Kovo 28 dieną buvo tęsiami Palemono bažnyčios ir parapijos namų stogo remonto darbai. Įrengtos sniego užtvaros. Dėkojame bažnyčios rėmėjams ir aukotojams. Dėkojame UAB „Statybų žinovai“ (autobokštelių - keltuvų nuoma, https://www.zinovai.eu/index.php). Ateityje planuojamas stogo dažymas ir latakų keitimas.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių