Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Jaunimo stovykla „Jaunystė susipažinimui“
Rugpjūčio 2-6 diena

Penkias dienas stovyklautojai keliavo, bendravo, gamino ir kitaip džiaugėsi vasaros dienomis ir Dievo dovanotu nuostabiu oru. Atskiros dienos buvo dedikuotos menui, istorijai, Bažnyčiai ir bendrystei. Aplankėme Elektrėnus, Vilnių - Taikomojo meno muziejų bei Gedimino bokštą. Atradome nematytas erdves ir bunkerius Pūčkorių atodangose. Patyrėme nuotykius Trakuose. Kopėme į Ukmergės piliakalnį, o Anykščiai laukė mūsų su Šeimyniškėlių pilies istoriniu kompleksu, medžių lajų taku ir Baranausko muziejumi. Sekmadienį aplankėme šeimyninį gyvenimą sukūrusią buvusią vadovę Moniką. Klausėmės šios nuostabos krikščioniškos poros liudijimo ir meldėmės Kaišiadorių bažnyčioje. Vakare aplankėme partizanų atminimo vietą Gojaus šile Kruonyje. Pirmadienį šventėme kartu su savo draugais Šančių parapijos jaunimu! Jaunimas šoko, dainavo, žaidė žaidimus, o vėliau dalyvavo bendrame šlovinime ir Šv. Mišiose. Sutemus išėjome į jau tradiciją tapusį žygį iki Vieškūnų piliakalnio, ir nuotaikingą dieną pabaigėme dainomis ir laužo atšvaitais. Bendruomeniškas maisto gaminimas, protmūšis, stalo žaidimai, vakarinės pamaldos su giesmėmis - visa ilgam liks atminty, ir kurstys norą kuo greičiau sulaukt kitos vasaros stovyklos! Dėkojame visiems stovyklos rėmėjams, bendradarbiams ir globėjams.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ ir jaunimo paskyrose.

Karolina Sadinauskaitė

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių