Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Susitikimas su Antanu Šalaševičiumi
Liepos 13 diena, antradienis

Š. m. liepos 13 dieną, antradienį, po vakarinių šv. Mišių oratorijoje susibūrė parapijos Šeimų bendruomenės nariai. Tai pirmasis maldos ir bendrystės susitikimas po karantino. Susitikime dalyvavo „Gyvųjų akmenų“ bendruomenės misionierius Antanas Šalaševičius. Jis dalijosi savo gyvenimo liudijimu bei aktyviai kvietė susirinkusius pasisakyti, kaip išgyvena dabar Dievo artumą. Pagrindinė misionieriui rūpima tema - apie mūsų dvasinio gyvenimo miegą.

„Tikrovė dabar yra savotiškas miegas, bet po mirties mūsų laukia gyvenimas. Ar nepastebėjote, kad šiuo metu piktasis suaktyvėjo įvairiomis formomis?“- klausė susirinkusiųjų misionierius. Po pasidalinimų ir diskusijų svečias dalinosi įžvalgomis, kad žmonės gyvenime yra tarsi aktoriai. „Mums skiriamas vaidmuo. O kaip mes jį atliksime priklauso nuo mūsų“,- atviravo Antanas Šalaševičius.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių