Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
SUSITIKIMAS SU „GYVŲJŲ AKMENŲ“ BENDRUOMENĖS NARIAIS
Kovo 30 diena, ketvirtadienis

Po ketvirtadienio vakaro šv. Mišių parapijos salėje vyko susitikimas su Antanu Šalačevičiumi ir kitais „Gyvųjų akmenų“ bendruomenės nariais. Maldos ir bendrystės vakaro metu svečiai dalinosi savo gyvenimo liudijimais apie Jėzaus meilę, Gavėnios prasmę, Šv. Rašto skaitymo svarbą. Drąsesni bendruomenės nariai uždavinėjo įvairius nepatogius klausimus.

Susitikimą organizavo parapijos šeimų bendruomenės vadovė Ingrida Knyš.

Dėkojame broliams misionieriams ir organizatoriams.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių