Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Susitikimas su kun. Amedeo Ferrari OFM
Lapkričio 17 diena, ketvirtadienis

Ketvirtadienio vakarą parapijos namuose susibūrė Pastoracinės tarybos nariai ir aktyvūs parapijiečiai. Visus suintrigavo susitikimas su psichologu kun. Amedeo Ferrari OFM. Pradžioje tėvas Amedeo kiekvieną atėjusį pakvietė susipažinti. Vėliau svečias kalbėjo apie parapijų pastoracines tarybas ir patirtį su jomis Italijoje. Kun. Amedeo priminė gyvenimo Dievo žodžiu tikslą ir davė „namų darbų“ kitam posėdžiui. Kunigas psichologas taip pat akcentavo Jėzaus Meilę, kurią kvietė nesisavinti, o dalintis ir skleisti apmąstant Dievo žodį ir atsiliepiant į jį. Susirinkusius sužavėjo kun. Amedeo sugebėjimas uždegti visus „nesavanaudiškai Jėzaus atneštai meilei“.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių