Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
SUTVIRTINIMO SAKRAMENTO ŠVENTĖ
Birželio 28 diena, sekmadienis

Š. m. birželio 28 dieną, sekmadienį, Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijoje vyko Sutvirtinimo sakramento šventė. Eucharistijai vadovavo arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ. Vyskupą lydėjo mons. Adolfas Grušas. Homilijoje arkiv. Lionginas kvietė visus atverti savo gyvenimą Dievo malonei, Šv. Dvasios dovanoms. Beveik keturios dešimtys jaunuolių ir suaugusiųjų nuo rugsėjo mėnesio aktyviai ruošėsi šio sakramento priėmimui. Nors karantinas apribojo katechezes parapijoje, katechetė ses. Liucija Grybaitė FMA nuotoliniu būdu tęsė pasiruošimą.

Džiaugiamės visais šventės dalyviais ir kviečiame išlikti bendruomenės nariais!

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių