Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Šv. Jono Bosko atlaidai
Sausio 28 diena

Šių metų sausio 28 dieną, sekmadienį, Kauno švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijos bendruomenė iškilmingai šventė šv. Jono Bosko atlaidus. Bendruomenėje svečiavosi kun. Artūras Kazlauskas, kuris aukojo 12.00 val. šv. Mišias. Homilijoje svečias šv. Joną Bosko pristatė kaip devynioliktojo amžiaus ,,revoliucionierių", aktualų ir mūsų dabarties laikams. Eucharistijos metu iškilmingai prisiekė parapijos atnaujintos Pastoracinės tarybos nariai. Liturgiją vainikavo asmeninis palaiminimas šv. Jono Bosko relikvija ir agapė parapijos namuose.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos ,,Facebook" paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių