Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Šv. Jono Bosko diena
Sausio 31 diena, sekmadienis

Mieli tikintieji!

Sausio 31 dieną minime šv. Jono Bosko dieną. Tai mūsų parapijai ypatinga šventė - dangiškojo globėjo diena - atlaidai. Nors šiuo metu negalime pakviesti jus gyvai šv. Mišių maldai, kviečiame šį sekmadienį jungtis į maldos bendrystę nuotoliniu būdu meldžiant dvasinių malonių.

Norime jums priminti šv. Jono Bosko relikvijų kelionę 2014 m. kovo 3-4 dienomis Palemone. Prisiminkime akimirkas, kurių metu šv. Jonas Bosko buvo tarp mūsų. O gal net patyrėme jo užtarimo malonių?

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Šiokiadieniais

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną

19.00–19.40 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Šv. Rožančius

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.00 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Sekmadieniais

8.00 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.20 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių