Kauno
Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės
(Palemono) parapija
Šv. Jono Bosko diena
Sausio 29-31 diena

Sausio 29 dieną, sekmadienį, Kauno Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės (Palemono) parapijoje buvo švenčiama šv. kun. Jono Bosko, bendruomenės dangiškojo globėjo, diena. 12.00 val. Šv. Mišias aukojo svečias kun. Marius Boreiša iš Raseinių. Homilijoje svečias kalbėjo apie kun. Joną Bosko kaip jaunimo globėją, kuris praėjo sunkų kelią žemėje dėl vaikų ir jaunimo laimės bei tikėjimo. Sekmadienio šv. Eucharistijų metu tikintiesiems suteiktas palaiminimas šv. Jono Bosko relikvija, melstasi šv. Jono Bosko litanija.

Sausio 31 dieną, antradienį, vakaro šv. Mišiose susibūrė saleziečiai bendradarbiai, seserys salezietės ir bendruomenės nariai. Šv. Mišias aukojo parapijos kunigai. Džiaugsmingai skambėjo giesmės dėkojant už globą bei intencijos prašant šv. kun. Jono Bosko dvasios vesti jaunimą tikėjimo ir gėrio keliu. Visiems šv. Mišių dalyviams suteiktas palaiminimas šv. Jono Bosko relikvija, melstasi šv. Jono Bosko litanija. Šventę vainikavo bendra agapė.

Daugiau nuotraukų rasite parapijos „Facebook“ paskyroje.

Šv. Mišių tvarka

Sekmadieniais

8.30, 10.00 (suma) ir 12.00 val. (vaikų ir jaunimo)

Šeštadieniais

10.00 ir 18.00 val. 

Darbo dienomis

18.00 val. 

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadieniais

po 10.00 val. šv. Mišių

Ketvirtadieniais

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio penktadienį

17.00–18.00 val.

Pirmą mėnesio šeštadienį

17.00–18.00 val.

Rožinio malda

Darbo dienomis ir šeštadieniais

17.30 val.

Spalio mėnesį kasdien

17.30 val.

Spalio mėnesį sekmadieniais

9.30 val.

Švč. M. Marijos Krikščionių Pagalbos dieną – kiekvieno mėnesio 24 dieną (išskyrus sekmadienius)

19.00 val. (tiesioginė transliacija per Marijos radiją)

Kryžiaus kelias

Gavėnios laiku:
sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių

penktadieniais

17.30 val.

Šviesos kelias

Velykų laiku sekmadieniais

po 8.30 val. šv. Mišių